Denne uken endret Kolumbus flere bussruter. Bussruter som i all hovedsak betjener kommunenes utkanter, som f.eks. Bogafjell, Tjelta, sørabygda, Høle mm. Og det er jammen ikke til det bedre!

Som om disse områder har et overdådig tilbud fra før av. Den siste kunngjøringen fra Kolumbus og Rogaland fylkeskommunen har vekket stor frustrasjon hos veldig mange. En rask titt på sosiale medier (Sandnesposten, Solabladet og andre lokalaviser) tydeliggjør folkets oppgitthet. Der skrikes det høylytt, flaut, skandale, skam. Det er ganske enkelt å forstå de berørte når et dårlig og ubrukelig tilbud blir enda verre.

Hva sier byvekstavtalen mellom kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og Rogaland fylkeskommune som ble inngått 28. september 2017?

«Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport. sykling og gåing. jf. Nasjonal transportplan 2014–2023. Bymiljø- og byvekstavtaler er et virkemiddel for å nå dette målet, jf. brev fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen datert 2. juni 2014.»

Så hvordan har denne målsettingen slått ut?

Vi kan f.eks. se på Høle i Sandnes, der det er en evig kamp om ferjetilbud mellom Lauvik og Oanes, er det mange store planer utarbeidet for boligbygging, men disse stopper opp pga. urealistiske tilleggskrav fra kommunen og fylkeskommunen, har deres busstilbud blitt helt rasert. Og alt dette mens lag og foreninger, skolen, barnehagen, biblioteket, landhandelen, serveringssteder. m.m. daglig kjemper mot nedleggelse.

Bør det utbetales økonomisk kompensasjon? Våre politikere har vært flinke til å innføre bompenger, fjerne og begrense parkeringsplasser, øke parkeringsavgiften, redusere framkommeligheten med bil; alt i lys av å endre vårt samfunn fra bilbruk til kollektiv transport. Jeg vet at veldig mange med meg kan se logikken og nødvendigheten i det, men hvor blir det av et pålitelig kollektivt tilbud som alternativ?

Alle som bor der et kollektiv transporttilbud er fraværende eller er helt ubrukelig, som bl.a. på Bogafjell, Høle, Tjelta, ser seg nødt til å investere i én eller flere biler. De blir tvungne til å betale bompenger, parkeringsavgift, kjøre en hinderløype av et veinett, være taxisjåfør for barna og de eldre. Alt dette fordi de ikke har de samme muligheter til å benytte seg av kollektiv transport. Det kan umulig være rettferdig. Bør ikke alle de berørte bli kompensert for dette? Det er jo ikke deres feil!

Hva er årsaken til de siste kuttene? Det nevnes at den sittende regjeringen (Ap/Sp) har kuttet kraftig i kollektivbevilgningen til vår region. Og, leser jeg Rogaland fylkeskommunes budsjett riktig, tyder det på et budsjettkutt på 10 millioner. Og hva har den kommunen du bor i påvirket negativt med? Sukk, ikke lett å finne fakta når det offentlige tilsynelatende opererer lite transparent.

Så, da er det bare å spørre dem direkte. Kontakter man Rogaland fylkeskommunen om saken blir du henvist til den kommunen du bor i, som på sin side henviser deg videre til Kolumbus, som igjen sender deg videre til Rogaland fylkeskommune. Og dermed er sirkelen med ansvarsfraskrivelsen komplett.

Nei og Nei og atter NEI! Dette kan vi vel ikke finne oss i. Vi bør vel i det minste kunne få et klart svar, mener jeg. Som vi i mange år har erfart bør vi være forberedt på at det ikke kommer en snarlig fungerende løsning. Selv om vi snart vil bli overøst med valgflesk, igjen.

Og jeg som fremdeles er stappmett etter all flesket som ble servert ved siste stortingsvalg. Og den var til og med uten duppe, sukk! Kanskje er det på tide å være litt unorsk og litt mer europeer? Ta på oss gule vester og vise vår misnøye?