Klager på at kommunen ikke vil felle sitkagran i Krabbavika. – For kostbart, svarer kommunen

Kommunen vil verken påta seg kostnader med å fjerne sitkagran, eller å vedlikeholde friområdet i Krabbavika.