Arbeidet med sykkelbru som skal krysse ramper ved Nesbuveien har startet, det gjør at det blir nytt kjøremønster for bilister som kommer nordfra og skal svinge av ved E39 mot Madlaveien eller Nesbuveien, melder Statens vegvesen.

Det blir også ny påkjøringsrampe for bilister som skal sørover på E39 i samme kryss.

Omleggingen skjer natt til fredag 11. mars 2022 og vil vare til høsten i år.