Kjøpte hus på Stangeland – der fant de en svært stor bestand av disse skapningene

Jæren tingrett har avgjort en tvistesak som omhandler alle huskjøperes store mareritt.