Våren skal være en tid med yrende liv i nabolag, gater, butikker, i skolegårder og på lekeplassene. Vi skulle ha gått på jobb på vanlig måte etter at ungene var sendt i barnehage og skole, møttes på jobb, fritidsaktiviteter og trening, gått på konserter, stått i kø på vanlig måte i butikkene og ikke vært særlig bekymret for framtida.

I år ble det ganske annerledes.

Koronaviruset og alle tiltakene som er innført for å bremse smittespredningen har snudd hverdagen på hodet for oss alle. Som ordfører vet jeg at mange nå har mye på å tenke på.

Du er kanskje bekymret for de nærmeste som kan bli hardest rammet av viruset. Eller er du permittert og har mange spørsmål til hva framtiden vil bringe? Du som er næringsdrivende og gründer opplever muligens nå at livsverket er truet.

Mange eiere av småbedrifter opplever at kunder og gjester uteblir, mens regningene fortsetter å komme. For mange er det en kamp for å overleve når inntektene blir revet bort. Det er vondt å måtte oppleve dette etter å ha jobbet iherdig for å bygge opp en virksomhet.

Uansett er vi alle påvirket av den dramatiske situasjonen vi står oppi. Skadevirkningene av koronaviruset kan bli store, men det gleder meg som ordfører at vi likevel klarer å stå sammen, med noen meters avstand mellom oss.

Jeg vil takke alle dere som bor og jobber i kommunen for arbeidet og dugnadsånden dere har vist de siste ukene. Takk til dere som har meldt dere som frivillige! Takk til dere som har fortsatt å støtte lokale butikker og lokalt næringsliv! Takk til dere som har tatt en ekstra telefon til venner, kjente og slektninger for å høre hvordan det går! Takk til dere som gjort ærender og handlet i butikker for noen som har vært i karantene eller isolasjon! Takk til dere som driver hjemme-skole samtidig som dere skal ha hjemmekontor!

Det er viktig at vi fortsatt følger gjeldende regler og retningslinjer for å bremse smittespredningen, slik at vi raskest mulig kommer tilbake til hverdagen. Jeg gleder meg til vi igjen kan ta hverandre i hendene og hilse, eller gi hverandre en god klem som takk for sist.

I Sola kommune har vi tatt grep for å gjøre denne nye, usikre situasjonen best mulig for våre innbyggere. Vi har blant annet kuttet betaling for stengte barnehager og SFO. Kommunen har iverksatt et omfattende beredskapsarbeid og vi har rigget oss for en økning i smittetilfeller.

Vi har inngått et samarbeid med Randaberg kommune om å opprette sykehjemsplasser der for å kunne ta imot korona-pasienter, og for å kunne bruke helsepersonell rasjonelt og effektivt.

Nye Soltun sykehjem skulle egentlig ikke tas i bruk før over sommeren, men vil til påske være klar til bruk hvis det skulle bli nødvendig. Svært mange kommuneansatte er nå omplassert til helse- og omsorgssektoren for å kunne gi syke innbyggere den hjelp og omsorg som måtte trenges. Det gjøres en stor jobb for å være best mulig rustet for konsekvensene av pandemien.

Det er ingen tvil om at situasjonen koster, også økonomisk. Kommunene må forberede seg på høyere arbeidsledighet og skattesvikt. For at hjulene raskest mulig skal komme i gang når smittesituasjonen endrer seg skal vi være klare med bygg- og vedlikeholdsprosjekter som kan settes i gang umiddelbart, slik at næringslivet sikres oppdrag.

Vi ønsker også en oversikt over hvordan situasjonen rammer lag og foreninger økonomisk, slik at vi kan vurdere tiltak for å sikre driften også her.

Jeg ønsker dere en god påske, selv om den blir litt spesiell. Forhåpentligvis ser vi snart at det er mulig å lette på noen av smitteverntiltakene som er gjort. Stå på og hold ut – med ansvar for hverandre. Snart skal vi igjen fylle arbeidsplasser, nabolag, gater, butikker og skolegårder.