Kirkevergen foreslår at kirken får navnet Sola kapell, ikke Utsola kapell

Saken om navneendringen til Sola kirke skal behandles av Sola kirkelige fellesråd neste uke.