– En utvidelse av kulturhuset ville kommet alle til nytte, også Sola menighet. Da ville det ikke vært behov for ny kirke.

Av

– Det blir liksom noe bompengeaktig over dette siste nye spadestikket: Ideen er at vi må ha flere veier/kirker og innbyggerne må betale. Dvs. veiene er det bare brukerne som betaler, mens med kirkebygget er det annerledes. Her må alle innbyggerne betale.