LESERBREV: Hvorfor har vi så lite aktivitet i skoledagen? Jeg blir ofte sliten og trøtt av å sitte inne nesten en hel dag på skolen. Det er lett å bli ukonsentrert, og jeg får ikke alltid med meg det læreren underviser oss. Hvorfor er det sånn, og kan noe gjøres for å bedre skoledagen?

Fysiske aktiviteter ute kan skape bedre samhold mellom elever. Mange elever kjenner ikke hverandre, og gjennom aktivitet og lek har de større muligheter til å bli bedre kjent. Å sitte stille på en stol er ingen god oppskrift på samhold og sosialisering.

Skoledagen bør inneholde en god miks av teori, praksis og aktivitet. Det går an å lage et praktisk opplegg der vi lærer gjennom aktivitet. Jeg tror vi lærer mer når ting er praktisk og ikke bare teori. Lærerne vil vel ikke ha ukonsentrerte, slitne og trøtte elever? Mitt syn er at dersom lærerne lager et praktisk opplegg vil elevene sette mer pris på skolen og ikke minst læreren. De vil også være mer opplagt på skolen, og følge mer med i vanlige timer.

Jeg er enig med nettsiden Forskning.no som skriver at elever burde ha minst én time aktivitet hver skoledag. På samme nettside kan man også lese at mer aktivitet fører til bedre prestasjon blant elevene. Det høres riktig ut, fordi hvis elevene synes skolen blir bedre med mer aktivitet og bedre opplegg, vil de også være mer interessert i å lære. Bedre konsentrasjon og mer lærevilje fører til bedre prestasjon.

Løsningen er etter min mening ikke lengre friminutt, da det er mange elever som ikke gjør noe fysisk i friminuttene. Friminutt er viktig for pausen og for frisk luft, men vi trenger et opplegg der alle elever må delta.

Jeg vet at av og til blir det lange skoledager med mye oppgaver og skriving, og det er helt greit. Mer aktivitet og læring gjennom fysiske oppgaver, vil gi oss mer motivasjon til dager og timer med mye teori. Jeg ikke er den eneste som får mindre motivasjon av stillesitting.

Så hvorfor er det enda ikke nok aktivitet? Er det lærerne som mener at vi elever lærer mer av undervisning og oppgaver rundt pulten? Eller har ikke skolen og lærerne de virkemidler de trenger for å legge til rette for mer aktivitet? Mitt ønske er at Sola kommune kan vise vei og gå foran. Gi elevene i Sola mer fysisk aktivitet. Det skaper bedre læremiljø, gladere elever og ikke minst bedre prestasjon. Den gode og aktive solaskolen.