Skolen skal være preget av en kultur for læring, hvor alle kan lykkes uavhengig av bakgrunn. I helgen vedtok Rogaland Høyre sitt fylkesårsmøte en politisk resolusjon om «Bedre lokalsamfunn med Høyre», der nettopp skole og oppvekst står sentralt. Vi mener at alle elever skal møte kvalifiserte lærere som gir undervisning av høy kvalitet og at de bidrar til at alle barn trives og opplever mestring, læringsglede og kan oppfylle sitt potensial.

Av og til når man foreslår saker i skolepolitikken og om lærerrollen, kan man stå i fare for at det blir oppfattet som mistillit til lærere. La meg derfor først få avklare at her er det snarere snakk om det motsatte.

Læreren er DEN aller viktigste faktoren for elevers læring. Jeg går fremdeles på skolen, og alle dere som leser dette har gjennomført deres skolegang, eller står midt i studiene nå. Det gjør oss på en måte alle til eksperter. Og med hånden på hjertet, kan ikke dere også huske den ENE læreren som gjorde noe ekstraordinært i undervisningen, som hadde egne måter å undervise på og på den måten gjorde at faget ble mye kjekkere og lysten til å lære ble styrket?

Det er det vi i Høyre vil at alle lærere skal få tilgang på. Vi vil gi dem et verktøyskrin med tips til hvordan undervisningen kan gjøres mer kreativ slik at man i større grad skaper engasjement for faget. Dette kan vi gjør i form av inspirasjonsdager, kollegaveiledning, kursing. Et av de viktigste stegene i fornyelsen av skolen er å gjøre den mer praktisk og variert og forberede elevene bedre til videregående opplæring. For at vi skal klare dette, vil Høyre fortsette satsingen på lærere slik at de også i fremtiden blir garantistene for god læring.