Kaffekoppen holder døren stengt, men Inge Anda er på jobb: Sørger for at mennesker med rus- og psykiske problemer får mat

Krisepakker og gode løsninger er ikke utarbeidet for samfunnets vanskeligstilte: Mennesker med rus- og alvorlig psykiske lidelser er i høyrisikogruppe for koronaviruset, og er dårligere rustet under epidemi. Ved Kaffekoppen jobbes det for å sikre mat til noen av dem.