Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er etter forhandlinger enige om statsbudsjettet 2023. Her er noen av de viktigste punktene:

  • En større økning i ytelser og satser for dem som har minst, bl.a. økt barnetillegg og 12 gratis timer i uka på SFO for 2.-klassinger.
  • Økt bostøtte og støtte til matsentraler.
  • Økt studiestøtte til studenter og mindre skatt til folk med vanlige og lave inntekter.
  • Fjerning av grunnavgiften for mineralolje.

Ap-politiker Siv-Len Strandskog sier hun er svært glad for at regjeringspartiene og SV letter økonomiske byrder for dem som har minst.

– At SFO blir gratis for 2.-klassinger betyr veldig mye for småbarnsfamilier og for enslige forsørgere. Dette varmer mitt sosialdemokratiske hjerte, sier hun.

Hun mener regjeringen nå viser stor vilje til å lette økonomiske byrder for dem som har minst. Det var tirsdag at regjeringspartiene Ap og Sp sammen med SV kom til enighet om statsbudsjettet for 2023. I en pressemelding sier Eigil Knutsen, leder av finanskomiteen (Ap) følgende:

– Nå er vi enige om statsbudsjett for 2023, og vi leverer på det som ligger Arbeiderpartiets hjerte nærmest: Sosial rettferdighet. Derfor øker vi bostøtten og barnetrygden, styrker matsentralene, gir et løft til minstepensjonistene og øker barnetillegget til mennesker på arbeidsavklaringspenger og dagpenger. Regjeringens budsjettforslag var det mest omfordelende på mange tiår. Gjennom høsten har økonomien blitt tøffere for mange, og vi har hørt sterke historier om hvordan dette rammer enkeltmennesker. Da må vi gjøre mer, og det gjør vi nå. Vi skal stille opp for de som sliter mest når utgiftene løper løpsk.

– Vi har fått flertall for kraftfulle tiltak for å redusere levekostnadene for folk og å sikre velferd i hele Norge. Samtidig som vi kutter klimagassutslipp, senker vi drivstoffavgiftene og fjerner grunnavgiften for mineralolje. Det vil gi rimeligere anleggsdiesel, noe som er viktig for 40 000 arbeidsplasser i anleggsbransjen i alle deler av landet. Vi er opptatt av å skape trygghet i folks hverdag. Budsjettet bidrar til å skape bolyst i distriktene. Derfor er det viktig at seirene våre med gratis ferjer til øysamfunn, lavere barnehagepriser og styrket beredskap for nasjonal kontroll ligger fast, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet.