Jeg etterlyser et 26'' bakhjul til herresykkel

Jeg tok bilen istedenfor sykkelen. Det gjør man ikke ustraffet i disse tider.