Gressbrannen slukket

Av

I ettermiddag begynte det å brenne i gress og kratt på Jåsund.