Jeg flyttet til Jåsund i 2014. Da jeg kjøpte min bolig i 2013 ble jeg lovet av utbygger at ny skole og butikk ville stå klar i løpet av kort tid.

Som politisk aktiv og folkevalgt er det spesielt to saker som har gått igjen når innbyggerne på Jåsund har kontaktet meg: Når kommer Jåsund skole og når kommer butikken som vi er blitt lovet i årevis? Ny skole på Jåsund var en av kampsakene som Sola Arbeiderparti gikk til valg på i kommunevalget i 2019. Derfor er det en stor glede for meg når vi i dette budsjettet vedtar følgende:

«Kommunedirektøren bes umiddelbart sette i gang prosjektering av ny Jåsund skole med flerbrukshall. Skolen skal stå ferdig senest høsten 2026».

Dette vil bidra til at Jåsund blir langt mer attraktiv for barnefamilier og forhåpentligvis vil vi få en ytterligere vekst i folketallet.

Jeg vil til slutt minne om at utbyggeren som sitter på butikktomta på Jåsund har vist til den manglende skolen på Jåsund som årsaken til at butikken er utsatt. I dag er vår nærmeste butikk i Stavanger kommune. Jeg håper at nå som vi endelig får skole på Jåsund så vil også eieren av butikktomta på Jåsund se lønnsomhet i å bygge ut butikken slik at beboerne på Jåsund slipper å krysse kommunegrensa og bomringen for å komme til nærmeste matbutikk