Jærmuseet er blant kulturinstitusjonene som får ekstra tilskudd av staten

Jærmuseet, som blant annet Flyhistorisk museum er en del av, får mer penger av staten.

Jærmuseet, som blant annet Flyhistorisk museum er en del av, får mer penger av staten. Foto:

13,2 millioner kroner vil regjeringen sette av i statsbudsjettet. 1,75 millioner kroner av disse skal gis til Jærmuseet.

DEL

Regjeringen kommer i statsbudsjettet til uken til å foreslå ekstra tilskudd på 13,2 millioner kroner til museum, teater og musikkinstitusjoner i Rogaland.

Midlene kommer for å stimulere til aktivitet og sikre at institusjonene skal kunne opprettholde publikumsrettet aktivitet våren 2021 selv med lavere egeninntekter, sier Ole Ueland (H), Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Kjartan Alexander Lunde (V).

- Disse institusjonene er viktige for hele kultur-Norge og tilskuddene vil bidra til å gi publikum over hele landet et stabilt kulturtilbud i en vanskelig tid. Jeg er veldig glad for at vi nå får økt tilskuddene til museum og musikk- og scenekunstinstitusjoner med 200 millionar kroner for det første halvåret i 2021, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i en pressemelding.

Den foreslåtte økningen i tilskuddet til hver institusjon i Rogaland fremgår av listen nedenfor:


Institusjon: Tilskudd:
Rogaland Teater 5,3 millioner kroner
Stavanger symfoniorkester 3,24 millioner kroner
Haugesund Teater 620.000 kroner
Opera Rogaland 210.000 kroner
Museum Stavanger 1,83 millioner kroner
Jærmuseet 1,75 millioner kroner
Haugalandmuseet 130.000 kroner
Ryfylkemuseet 75.000 kroner
Dalane Folkemuseum 65.000 kroner
Sum Rogaland: 13,2 millioner kroner

– Begrensningene som følge av covid-19 gjør det vanskelig å skape egne inntekter. Regjeringen vil med disse ekstra midlene stimulere til aktivitet, publikumstilbud og sikre at de ansatte kan være i arbeid, sier Ole Ueland, gruppeleder for Rogaland Høyre.

Kjartan Alexander Lunde (V), Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Ole Ueland (H) gleder seg over ekstra midler til kulturinstitusjoner i Rogaland.

Kjartan Alexander Lunde (V), Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Ole Ueland (H) gleder seg over ekstra midler til kulturinstitusjoner i Rogaland.

– De offentlige finansierte museene og musikk- og scenekunstinstitusjonene er en viktig del av den kulturelle infrastrukturen. Mange av desse institusjonene er avhengig av egne inntekter for å kunne drive på en forsvarleg måte og gi et godt tilbod til publikum, sier Solveig Ege Tengesdal, gruppeleder for Rogaland Krf.

- Det er utrolig bra at regjeringen nå kommer med disse ekstra pengene. Dette sikrer viktige kulturinstitusjoner i Rogaland i tiden framover, sier Kjartan Alexander Lunde, gruppeleder for Rogaland Venstre i pressemeldingen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken