Jæren friluftsråd vil bygge ny do på Vigdelstranden - kommunen sier nei

Toalettet på parkeringsplassen ved Vigdelstranden skal rives og erstattes av et nytt.

Toalettet på parkeringsplassen ved Vigdelstranden skal rives og erstattes av et nytt.

Meningen var å fikse den 45 år gamle doen på Vigdelstranden, men Jæren friluftsråd vil nå bygge ny.

DEL

Jæren friluftsråd vedlikeholder cirka 40 utendørs toaletter i sine åtte medlemskommuner. En av dem er toalettet på parkeringsplassen ved Vigdelstranden. Toalettet ble bygget av friluftsrådet midt på 70-tallet og holder ikke dagens standard.

Nå vil friluftsrådet rive og bygge nytt.

- Vi hadde planer om en rehabilitering men byggkonsulent har anbefalt oss å bygge nytt. Vi søker derfor om rivingstillatelse, skriver Øystein Dahle i sin søknad til kommunen.

Jæren Friluftråd søker om å sette opp sitt standard utetoalett som er universelt utformet og effektiv å drifte.

Det blir bygget for å være åpent hele året, motstå hærverk og tåle mye vær og vind. Jæren Friluftsråd søker nå om dispensasjon til å få lov å benytte tett septiktank.

Kommunen vil si nei

Men til dette sier Sola kommune i utgangspunktet nei. Kommunen vil ikke gi dispensasjon.

- I dette tilfellet bør det kreves tilkobling til offentlig avløpsanlegg. Avstanden til nærmeste private pumpeledning er ca 60 - 80 meter. Ved å etablere en egen pumpe, kan spillvann pumpes til denne ledning en som igjen er koblet på offentlig nett. Dere må derfor avklare med nabo(er) som er eiere av det nærmeste private trykkavløpsystem til offentlig avløp, om dere kan kjøpe dere inn på dette anlegget, skriver byggesaksavdelingen i et brev til Jæren friluftsråd.

I brevet står det videre at slik søknaden foreligger i dag, er kommunen negativ til å innvilge dispensasjon.

- Vi anbefaler dere å avklare mulighet en for å koble dere på privat ledning frem til offentlig nett. Dersom det ikke lar seg gjøre å koble seg på den private avløpsledningen, kan kommunen vurdere dispensasjonssøknaden på nytt. På sikt ønsker man at alle anlegg skal kobles på offentlig spillvannsanlegg, dersom det er praktisk mulig, står det i brevet.

Artikkeltags