Leserbrev: I september 2019 inngikk Arbeiderpartiet, Frp, FNB og Sp en samarbeidspakt.

Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet det er når fire ulike partiet velger å inngå et slikt samarbeid. Ved å inngå et slikt samarbeid lovet vi hverandre samhold og støtte, i medgang og i motgang.

Men vi lovet hverandre mer. Avtalen innebærer at vi lover hverandre lojalitet og respekt, også når uenigheten kan være stor. Det krever at vi setter oss høye mål for samarbeidet, og det krever vår oppriktige vilje til å strekke oss mot våre mål og våre 30 punkter, i dag og de fire årene som lå foran oss. Det var dette vi lovet hverandre september 2019.

Ved å inngå et forpliktende samarbeid ble vi en enhet, men fortsatte også å være fire selvstendige og likestilte partier. Det er ingen motsetning mellom lojalitet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Forpliktende samarbeid er også å vise respekt for hverandre.

Mange av dere vil kjenne igjen denne litt justerte teksten; Justert og redigert fra formularet for borgerlig vigsel. Men den passer også for så mange andre forpliktende forhold – også «politiske ekteskap».

I et ekteskap gjelder det å gi og ta, komme seg gjennom uenigheter og se verdien i kompromisser. Sannheten og det rette ligger ofte der. Så også med oss i Ap, sammen med tre politiske feller. Vi får gjennom mye av vår politikk hvis vi også viser respekt for egenarten til de andre. Samtidig må det være slik at ikke alt som er viktig for Ap blir prioritert i «ekteskapet»

Men jammen har vi fått gjennom mye som vi har kjempet for gjennom uendelig mange år i opposisjon. Saker som vi ved valget 2019 hadde sagt skulle være våre fremste politiske saker.

• Heltidskultur. Vi kom med et heltidsløfte. Et løfte om at hvis vi kom i posisjon så var det første jeg skulle gjøre var å sette i gang et partssammensatt arbeid med målsetting om at i Sola skal vi tilby våre ansatte hele, faste stillinger. Det ble gjort. Vi har som mål om å halvere antall deltidsansatte i løpet av fire år. Det er et hårete mål når vi vet at 2/3 av de ansatte i levekår jobber deltid. I ett år har det nå vært jobbet partssammensatt og 2. desember vedtok Sola kommune nye retningslinjer for å bli en heltidskommune. Nå begynner den virkelige jobben, og da overfører vi 10 millioner til økt grunnbemanning og til faste og hele stillinger i turnusbaserte tjenester innen levekår.

• Skolefrokost. Mette barn trives og lærer mer. Vi har innført skolefrokost på ungdomstrinnet i en utfordrende korona-tid. Denne høsten har det blitt prøvd og feilet litt, høstet erfaringer og endret en del. Etter hvert vil vi få til et frokosttilbud som treffer der den skal og gjør den lett tilgjengelig for alle elever som måtte ønske det. Blant annet vil det nå bli tilbud om ernæringsrik smoothie en stund fremover.

• Søskenmoderasjon på SFO og mellom barnehage og SFO. Dette har vært inne i våre alternative budsjetter i en årrekke. Fra høsten 2021 vil det være på plass. Det skal ikke være slik at hvis du er en familie med samlet inntekt på ca. 600.000, så skal du ikke ha råd til å sende barna dine på SFO. En søskenmoderasjon der du får 25 prosent reduksjon på barn i SFO når du har barn i barnehagen eller flere i SFO er viktig slik at alle i realiteten får mer like muligheter – Alle skal med.

• Barnetrygd ikke beregnet som inntekt ved vurdering av sosialhjelp. En viktig sak for Ap siden 2005. Jeg er veldig glad for at vi nå er på full vei for å innfri vårt løfte også her. Fra høsten 2021 vil halvparten ikke medregnes og det skal vurderes fra 2023 om at hele barnetrygden ikke skal medregnes. Det er lett å være i opposisjon å love noe som man i posisjon har sagt nei til siden 2005. Det vi holder nå på med er å innfri det vi har lovet siden 2005. Vi er godt i gang.

• Ny treningsflate i Tananger. Her innfrir vi så det holder og etter dagens vedtak vil sannsynligvis hallen stå klar allerede høsten 2021.

• Kultur – og aktivitetshus. Her legges inn ytterligere 30 millioner og i 2023 vil vi se byggingen i gang, i havna i Tananger.

• Forsere bygging av ny kommunal barnehage på Myklebust. I Tananger bygges det og det trenges nye barnehageplasser her.

• Generasjon M – der generasjoner møtes. I 2021 vil ungdom få jobb for å aktivisere eldre. Alle generasjoner drar nytte av det.

• Barn, unge og eldre først! Jeg og Sola Ap er stolt av hva vi får til, også når økonomien brått ble veldig utfordrende. I en tid der vi faktisk må spare, spare på områder som smerter. Likevel føler jeg vi har fått til et budsjett, der summen lever etter målsettingen; barn, unge og eldre først.