LESERBREV: Narkotika er et betydelig samfunnsproblem som spesielt rammer unge mennesker. Vår viktigste oppgave når det kommer til narkotikapolitikk er å forhindre at menneskers liv blir ødelagt av rus. I disse dager er ny rusreform fremlagt av regjeringen. KrF reserverer seg mot den eller deler av den. Det bør partiet gjøre med styrke selv om det sitter i regjering, eller nettopp derfor!

KrF mener det er viktig med en ruspolitikk som har omsorg for dem som sliter med alvorlige rusproblemer, samtidig som vi sier et klart nei til avkriminalisering og legalisering av narkotiske midler.

En ruspolitikk må være forebyggende slik at den i størst mulig grad forhindrer at ungdom starter med narkotika. Vi må hjelpe mennesker ut av rus, ikke inn i den.

Det er allment kjent at tilgjengelighet skaper forbruk. De unge bør særlig skånes for de ulike veiene inn i narkotika. Heldigvis er fortsatt narkotikabruken blant ungdom i Norge blant de laveste i Europa. Det er positivt, men absolutt ingen «sovepute». Vi må holde fokus på aktiv forebygging og fortsatt utilgjengelighet.

Flere unge enn tidligere tror at cannabis er eller skal bli lovlig. Dette viser en undersøkelse Sentio foretok i 2019. Når politikerne diskuterer begreper som avkriminalisering og enkelte ungdomspolitikere fronter kampanjer for legalisering, skapes det et farlig inntrykk blant barn og unge som vokser opp i dag om at narkotika skal bli lovlig. Dette viser hvor viktig den forebyggende jobben vi gjør hver dag er. Og det viser at måten vi snakker om ruspolitikk på betyr noe for hvordan unge forholder seg til rus. Hvis unge får et inntrykk av at det nærmest er en lovlig vare, og det tillates å ha små doser på seg, kan det være med på å øke bruken blant unge. Derfor sier KrF er klart og tydelig nei til avkriminalisering, selv i små doser.

Det vil praksis oppfattes som en legalisering.

Mennesker som er avhengige av rus må få tilbud om all den hjelp de behøver. Vi må jobbe for et samfunn hvor mennesker opplever å bli sett i den situasjonen de er i og blir tilbudt hjelp ut ifra den. Det handler om samtale og oppfølging, hjelp til rusavvenning, inkludering i arbeidslivet, eller bare det mest grunnleggende og viktigste – et fellesskap som er der når en trenger hjelp. KrF mener at vi som samfunn har et stort ansvar for å gi hjelp og behandling til de som er avhengige av rusmidler. Vi må aldri gi opp troen på at mennesker kan komme ut av avhengigheten og bli rusfrie.

Mitt fokus her er barn og unge. Hva skal f.eks. foreldre gjøre når det er tillatt å gå med stoff i lomma? Eller hvordan skal lærere og ledere innen idrett, barne- og ungdomsarbeid forholde seg? Her vil jeg støtte de unge som sliter med livet, og jeg håper at KrF vil reservere seg med styrke i regjering og samarbeide med partier innenfor og utenfor regjering for å forbedre og tydeliggjøre reformen.