Det brenner i et sorteringsanlegg hos IVAR på Forus. Ingen er meldt skadet i brannen, men brannvesenet arbeider enda med slukking.

I forbindelse med brannen har politiet sendt ut følgende SMS-varsel til personer i nærheten av anlegget på Forusbeen:

«Varsel om fare for røykpåvirkning. Din mobil er registrert i nærheten av en pågående brann med potensielt farlig røyk. Lukk vinduer og ventilasjon, følg med på nyhetene for oppdateringer.»

Kan gi brunt vann i springen

Sola kommune opplyser om at brannslukkingen krever mye vann, noe som krever mye vann fra ledningsnettet. Dette kan gi brunt vann i springen for enkelte abonnenter i området.

Brunt vann er ikke farlig. Tapp vann fra laveste punkt i boligen din til vannet blir klart igjen.