Ottar Kjørmo, Tor Erik Hansen, Arvid Bærheim og Torleif Oftedal utgjør Sola Historielag sin årbokkomité. I år har de sørget for en splitter ny bok med bidrag fra flere lokalhistorikere. Av 14 historiske artikler har fem av dem andre verdenskrig som tema. Her får en kjennskap til Tor Erik Hansen sin far, Harald G. Hansen, som var sjømann. Hans innsats under krigen ble belønnet med St. Olavs medalje med eikegren, og etter krigen ble han stasjonssjef for SAS på flyplassen.

Historielaget forteller også om det aller første fallskjermangrepet som fant sted, og det på Sola 9. april 1940. Artikkelforfatter Per Inge Ruud gjenforteller hvordan folk i Sola som var barn under invasjonen opplevde evakueringen som fulgte i aprildagene det første krigsåret.

En antatt spion og en eldgammel familie

I årbøkene, som nå utgjør en rik samling av historier fra Sola, sørger historielaget for stor bredde både i tema, tid og geografi. I årets utgave starter det tidsmessig med historien om Tjodvegen som var en vei helt tilbake til vikingtiden. Atle Skarsten forteller historien om Olsane og Olsaplassen i Tananger; en familie som har røtter så langt tilbake som det har vært bosetting der.

Lokalhistoriker Birger Lindanger gir en historisk blikk og perspektiv på epidemiene og pandemiene som har herjet i Sola gjennom tidene.

Av nyere historier forteller Tor Erik Hansen om Isdalskvinnen. I 1970 ble et utbrent kvinnelik funnet utenfor Bergen, og hun var blitt observert i Tananger. Spekulasjonene gikk på om hun var spion, og saken vekket stor interesse. Historien om Shell-raffineriet i Risavika er også med, og med det mye av historien om oljen og utviklingen i Sola i vår egen tid.