– Vi opplever at vi har reell påvirkning og at det vi sier og vedtar blir lyttet til, sier leder i ungdomsrådet, Isabella Victoria Ross-Molnes.

Både hun og nestleder David Mousavi fortsetter i sine verv, men det er flere av de sittende medlemmene som nå går ut etter endt periode. Dermed skal nye ungdom inn. Fristen for å søke er 17. juni, og Isabella og David håper det er mange som melder seg.

– Vi behandler saker som betyr noe for ungdom, og vi får si vår mening. Hva vi vedtar i ungdomsrådet får oppmerksomhet i kommunestyret. Det er reell påvirkning, sier de.

Tillitspersoner for ungdom

Ungdomsrådet i Sola består av elever fra alle ungdomsskolene, samt elever fra Sola videregående skole. Man velges inn for to år av gangen. Man trenger ikke være ungdomspolitiker, men man bør være opptatt av å gjøre Sola bedre for ungdom.

– Det har vært enormt lærerikt å være med i ungdomsrådet. Vi blir kjent med de politiske prosessene og kommunen som organisasjon. Det gjør at vi kan påvirke og dermed få ting til som betyr noe for unge i Sola, sier David Mousavi.

Både han og Isabella ønsker at ungdomsrådet skal bli godt kjent for unge. David sier han møter flere som tar opp saker med ham.

– Vi er tillitspersoner for ungdom. Jeg føler et stort ansvar gjennom rollen i ungdomsrådet, og det er kjekt å ha en rolle som gir glede og positivitet, sier han.

– Vil du bli med?

Isabella forteller at ungdomsrådet har cirka fem møter i året. Ungdomsrådet har sin egen pengepott som skal brukes på tiltak som kommer unge til gode, og da først og fremst det som ungdom selv har regi på, enten det er som enkeltpersoner eller lag og foreninger.

– Vi er opptatt av at Sola skal være et godt og kjekt sted for ungdom. Vi er også veldig opptatt av psykisk helse og har en egen arbeidsgruppe som er i dialog med kommunen om hvilke tilbud som finnes, forteller Isabella.

Selv er hun også engasjert i Ukis, som står for ung kultur i Sola. Sammen med ungdomsrådet arrangerer Ukis neste helg Solafestivalen, der det er ungdom selv som i stor grad står for arrangementet.

– Nå trenger vi flere ungdom med i ungdomsrådet. Ingen trenger være redd for at de ikke har erfaring med slikt, da det blir full opplæring. Det sitter også flere i rådet som har vært med en stund, sier hun.

– Det viktigste er at du har engasjement og har lyst til å gjøre en forskjell og påvirke hvordan Sola skal være for ungdom, legger David til.

Vil du bli med i ungdomsrådet? Send en søknad med noen ord om deg selv og hvorfor du har lyst til å være med. Denne kan sendes gjennom elevrådet på skolen du går på, eller til Sola ungdomsråd direkte på Instagram.