Investerer for nesten 400 millioner kroner neste år: Dette vil kommunen bruke penger på

I sin fireårige handlings- og økonomiplan vil kommunen investere for over 1 milliard kroner. 400 millioner kroner av dem skal brukes neste år.