Innbyggertallet i Sola har passert 27.000

De neste ti årene skal vi etter prognosene til Statistisk Sentralbyrå (SSB) bli ytterligere 2000 solabuer.