– Jeg føler meg så opplagt og fin etter at jeg har trent i vannet. Dette tilbudet er livskvalitet og det som gjør at vi kan fungere. Alternativet for mange er å bli innlagt på sykehus, eller måtte bruke mer medisiner.

– Eller sykehjem, legger Elisabeth Vigre til.

Solabladet treffer flere av dem som ukentlig, og gjerne flere ganger i uken, får trening i det varme vannet i bassenget i helsehuset. Ingen av disse har trening akkurat denne dagen, men de vil møte lokalavisen for å fortelle hvor mye dette helsetilbudet betyr.

– Den graden av bevegelighet som jeg har oppnådd har kommet ut av treningen her. Uten den vil det bety en enorm forringelse av livskvaliteten, sier Trude Jeanette Bjermeland.

Helsegevinst

Kathrine Sola er en av dem som vet hva det vil si å være uten. I et år har hun av andre helsemessige årsaker ikke kunnet være i vann, og det merker hun.

– Jeg er mye stivere og har mye mindre bevegelighet enn jeg har når jeg kan trene her i bassenget. Det er ingen tvil om hva dette betyr, sier hun.

Elisabeth Vigre sier hun har brukt bassenget omtrent fra da ble åpnet og har hatt betydelige helsemessige fordeler av det.

– Jeg har svært stive skuldre og nakke, men etter en trening her er jeg mye bedre. Da er jeg i stand til å gjøre mye jeg ellers ikke kan, sier hun.

– Uten dette må jeg bruke rullator

Fysioterapeutene som leder gruppetimene forteller at de har ventelister da tilbudet er svært ettertraktet. I et intervju i Solabladet for noen dager siden uttalte fysioterapeut Atle Haukland at for mange er alternativet til denne type trening økt medisinbruk, innleggelser og sykemeldinger.

Kari Huffman, Margaret Dale, Marta Lid og Turid Jakobsen sier treningen i vannet er svært viktig for dem i dagliglivet.

– Det finnes ingen annen trening som gir denne effekten, sier de.

Men kommunedirektøren la sist uke frem sitt forslag til kommunebudsjettet som innebærer at både helsehuset og Solahallen stenges i 2024. Byggingen av den nye hallen som skal inneholde konkurransebasseng, varmtvannsbasseng og et treningsbasseng skyves på grunn av økonomi og skal ikke stå ferdig før i 2027, to år etter planen. Det betyr et gap på tre år der brukerne av varmtvannsbassenget ikke har et slikt tilbud.

– Det finnes ikke et treningsalternativ, og det finnes heller ikke et annet varmtvannsbasseng andre steder som vi kan bruke, sier Turid Jakobsen.

– I vann kan jeg gjøre bevege meg på en helt annen måte, til og med jogge i vannet. Her ute, slik som nå med et opphold fra denne gode treningen, må jeg ha rullator, sier Kathrine Sola.

– Dette er uunnværlig for oss, og det vil være tragisk om det stenger, sier Trude Jeanette Bjermeland.

Ikke for moro skyld

Denne kampen har brukerne kjempet også tidligere, da bassenget flere ganger har vært foreslått stengt. Hver gang har politikerne reddet tilbudet fordi de har hatt forståelse for hvor mye det betyr.

– Mange politikere har jo lovet at de skulle sørge for at vi ikke mistet tilbudet. De sa at helsehuset ikke skulle stenge før det nye anlegget var på plass. Vi forventer at de holder løftene sine, sier Jakobsen og Huffman.

Kathrine Sola forteller at det er ikke noe som gjør så godt som trening i varmt vann.

– Dette er intens trening der en kjenner at en bruker hele kroppen. Det gjør utrolig godt, sier hun.

Flere av dem trekker frem at det også er en økonomisk gevinst i å ha et slikt helsetilbud.

– Dette er jo ikke noe vi gjør for moro skyld, men fordi vi har behov for det. Alternativet er at vi trenger mer hjelp i hjemmet, noe som vil koste samfunnet, sier Bjermeland.