Vil ha nabovakt i sørabygda

Etter innbruddene den siste tiden har Thorey Myrdal kommet opp med en plan for å redusere risikoen.