Knuste flere ruter på bil

Av

Grovt skadeverk på bil ved Håland skole.