Inger Lise fra Røyneberg oppfordrer alle til å ta en felles applaus for den enorme innsatsen helsepersonellet gjør nå

– Jeg har selv en mor som er avhengig av hjemmesykepleien og jeg er evig takknemlig for dem som utsetter seg selv for en risiko for å hjelpe andre, sier Inger Lise Svendsen.