Ingen fikk byggeskikkprisen i fjor, og nå vil politikerne at prisen skal deles ut for i år

Byggeskikk-komiteen hadde ikke møter i fjor, og dermed ble det heller ikke delt ut pris.