Tidligere i vinter leste jeg i Solabladet om at det var snakk om nedleggelse av Risnes barnehage og at barn og personale skulle flyttes til en planlagt stor ny barnehage på Myklebust. Dette er jeg sterkt imot. Risnes barnehage innehar høy kvalitet og trivsel. Jeg bor i nærmiljøet og synes det er en koselig og flott å ha barnehagen i nærmiljøet. Det er en ressurs for barna med den flotte naturen, havnen og sjøen i nærheten.

I Solabladet sto det også om andre barnehager som sto i fare for å bli nedlagt til fordel for nye større barnehager. Det kan virke som eldre barnehager ikke blir vedlikeholdt med den hensikt å legge dem ned når de blir for utdaterte.

Det er betenkelig og høyst beklagelig at svært velfungerende barnehager står i fare for å bli nedlagt. Små enheter medfører færre barn og voksne å forholde seg til, som igjen gir mer trygghet, ro, stabilitet og mindre smitte for barna. Det med økt smittefare i store barnehager er ikke minst aktuelt nå i koronatiden.

Barnehagedekningen her i Tananger har vært dårlig i lengre tid. Til tross for det har en barnehage blitt nedlagt og deler av en annen. Det har ikke vært mulig å få barnehageplass annet enn om høsten og mange får plass i andre deler av kommunen. En bør tilstrebe at det er mulig å få barnehageplass hele året, i hvert fall to ganger i året.

Jeg fremhever at det er ikke bare snakk om hva som er kostnadseffektivt. Som foreldre, besteforeldre og ansatte er en opptatt av kvalitet, trivsel og brukermedvirkning.

Ikke legg ned Risnes barnehage! Vi ønsker å beholde små barnehager i nærmiljøet.