Leserbrev: I snart to år har skolehverdagen vært alt annet enn normal for elevene våre. Mange barn og unge har betalt en høy pris både faglig og sosialt. Derfor vil Høyre gi dem et skikkelig løft.

Ap og Sp-regjeringen har sammen med SV fremmet nok en krisepakke for å håndtere de ekstraordinære utfordringene skapt av pandemien. Det er bra, og Høyre støtter i all hovedsak tiltakene til regjeringen. Men en viktig gruppe er glemt i regjeringens arbeid, nemlig barn og unge i barnehage og skole.

Under koronapandemien har det vært et mål at barn og unge skulle skjermes. Likevel har det vært nødvendig med strenge restriksjoner i skolen for å holde smittetrykket nede, og unge har blitt hardt rammet av pandemien. Perioder med økt bruk av hjemmeskole og lange karanteperioder har ført til at elever har gått glipp av sosialt samhold, lek og vennskap, samt at det har oppstått kunnskapshull. Skole-

Norge har lagt ned en kjempejobb under pandemien, men vi vet at mange elever lærer mindre på hjemmeskole og at flere elever trolig vil slite med kunnskapshull som følge av hjemmeundervisning og karantene. Høyre mener vi trenger en ekstraordinær innsats for å tette disse. Dersom det ikke gjøres et løft for elevene, risikerer vi at mange blir hengende etter. For mange kommer det til å gå seg til, men vi trenger et tilbud til de som under pandemien og ellers har slitt med skolen og nå har behov for å ta igjen det tapte.

Derfor foreslår Høyre å omdisponere 340 millioner av regjeringens tiltakspakke og bruke de målrettet for å løfte elever som trenger det. Pengene bør gå til en generell innsats i skolen for å ta igjen tapt læring, og til å etablere flere sommerskoletilbud slik at elever kan bruke deler av sommeren til sosiale opplevelser og ta igjen noe av det de har gått glipp av.

Med Høyre i regjering fikk Sola 3.352.000 kroner til sommerskole for sommeren 2021. Det ga oss hele 27 aktivitetstilbud gjennom hele sommerferien med en kombinasjon av tilbud fra kommunen og lag og organisasjoner. Flere enn 1100 barn og unge fikk et gratis tilbud til ulike lærings- og opplevelsestilbud. I tillegg hadde vi et fantastisk gratis tilbud gjennom Sommer i Folkehallene.

Vi må stille opp for de som trenger det. Sommerskolen og ekstraundervisning skal være et gratis, lavterskel tilbud til elevene. Konsekvensene av pandemien er større enn at det bare rammer næringslivet og utelivet, det rammer de yngste og de sårbare. Høyre krever at regjeringen nå legger en plan for å ta igjen det tapte, hjelpe de som trenger ekstra støtte og avdekke kunnskapshull. Vi må kartlegge kunnskapshullene som har oppstått, sikre at barn og unge får ta igjen tapt læring, og sørge for at sårbare elever og får tilstrekkelig oppfølging og hjelp.