Disse idretts- og nærmiljøanleggene vil kommunen prioritere

Av

En rekke idrettsanlegg fikk i år utbetalt spillemidler, men mange står fortsatt på listen.