Satser på dugnadsånden

Av

– Vi håper Havørn tar ballen og holder hallen åpen slik at alle kan komme og gå som de vil.