I høst ble det avdekket flere avvik på SFO-kjøkkenet på Haga skole. Nå er Mattilsynet fornøyd med opprydningen

Mattilsynet sier seg strålende fornøyd med tiltakene Haga skole har gjort for å rydde opp på kjøkkenet.