I dag ble det foreslått at Sola kommune skal få 22 millioner kroner ekstra

I forslaget fra regjeringen står det at Sola kommune skal få 22,37 millioner kroner ekstra i frie midler for 2021 slik at kommunen skal kunne fortsette å levere gode tjenester både under og etter koronakrisen.