Gå til sidens hovedinnhold

I år feirer Tananger misjonslag 100 år

Søndag blir det jubileumsfest på Betania i Tananger.

Historien om Tananger misjonslag startet januar 1921. Foreningen het da Jaasund Kinamisjonsforening og ble tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband. Først i 1949 endret Norsk Luthersk Misjonssamband navnet til Tananger misjonslag. I statuttene for foreningen het det blant annet at: «Jaasund Kinamisjonsforening har til formål at frelse ude og hjemme, samt efter Guds ord at fremme og opelske et sundt og varmt kristenliv blant os».

Historien om 100-åringen er skrevet av tanangerbu og 83-åringen Hans Kristoffer Goa.

– Misjonen har vært – og er – livet for meg, sier han.

Også kvinneforening

Han har skrevet og redigert et festskrift for jubilanten som forteller den lange historien til misjonslaget gjennom årene. I 1921 ble også Tananger kvinneforening startet, og de feiret sitt 90-årsjubileum i 2011. Fem år senere ble foreningen lagt ned, og da var det bare tre medlemmer igjen. To av dem var fra Tananger, og de ble med i Den yngre kvinneforening. Denne ble startet i 1982 og i år endret den navn til Tananger kvinneforening NLM.

Det første styret i Jaasund Kinamisjonsforening besto av formann Gabriel Larsen og Gabriel K. Jaasund, Rasmus K. Jaasund, Berta Jaasund og Hanna Skiftesvik. i 1937 ble det vedtatt å ha misjonsmøter hver første onsdag i måneden, og møtene vekslet mellom å bli holdt på bedhuset på Fredly på Myklebust og i Tananger sentrum.

I dag er det Edvard Helland som er formann i styret. Hilmar Selseng er nestformann, Arne Tveita er sekretær, mens Helge Træland er kasserer.

Mange å takke

I årenes løp har misjonslaget dannet en rekke grupper, slik som bibelgrupper og barnelag. Utallige basarer, møter, misjonsuker og andre arrangement har vært avholdt i årenes løp. Søndag skal misjonslaget feires, og talere er fra ledelsen i misjonen. Her kommer både hovedstyrets formann Raymond Bjuland og regionleder Kolbjørn Bø. Kjersti Goa Lødemel skal synge og blir akkompagnert av Bjørn Stornes.

Hans Kristoffer Goa sier det har vært svært imponerende å sette seg inn i misjonslaget historie fra årsmeldingene fra 1921 og til nå.

– Ett ord som jeg festet meg ved var trofasthet. Det er mange som i de 100 årene har vist trofasthet. Svært mange av dem når vi ikke med takk nå. Det gjelder også dem som var villig til å ta ansvar i styrene, sier han.

Goa skal fremføre en festtale under feiringen, og han benytter anledningen til å takke.

– Det er så mange som gjør en god og viktig jobb. Det gjelder også dem som vasker etter oss, de som ordner med plakater, pynting, teknikken, sørger for at det er oppvarmet, ordner med kaffe og litt å bite i. Vi har mange av disse «kjernesoldatene» i Tananger misjonslag. Her er både naturgaver og nådegaver i funksjon, sier han.

Kommentarer til denne saken