Hva skal egentlig til for at kjedebutikkene skal komme til Sola? Vi har spurt dem

Vi har snakket med flere kjedebutikker om hvilke vurderinger de legger til grunn når de skal etablere seg et sted og om de har vurdert Sola sentrum.