- Jeg gleder meg til å komme i gang med å bidra til å videreutvikle Sola kommune som en god støttespiller og tilrettelegger for dagens og morgendagens næringsliv. Samtidig er det en spennende og viktig oppgave å synliggjøre alt det kjekke og spennende vi i vår region kan tilby tilreisende og besøkende, sier Gry Isabel Sannes i en pressemelding.

Politikerne i Sola har vedtatt å styrke sin næringsavdeling med en nærings- og reiselivssjef. Denne kommer i tillegg til eksisterende stilling i næringsavdelingen.

Sannes skal fra høsten av være kommunens kontaktpunkt mot næring, reiseliv og næringspolitiske organisasjoner innen turisme og næringsliv, samt videreutvikle Sola som et enda mer attraktivt lokalsamfunn for innbyggere, næringsliv og besøkende.

Ordfører Tom Henning Slethei er svært godt fornøyd med at kommunen får på plass Sannes i stillingen.

- Sola er, og skal være, en attraktiv kommune for både innbyggere, næringsliv og besøkende. De neste årene er det viktig at vi bidrar til å legge best mulig til rette for alt det spennende som skjer blant gründere som vil skape morgendagens arbeidsplasser. Samtidig skal vi styrke samarbeidet og det lokale strategi- og utviklingsarbeidet med eksisterende næringsliv. Reise- og opplevelsesbedriftene våre blir enda viktigere de neste årene, sier Slethei i meldingen.

Gry Isabel Sannes er i dag leder for inkubator og akselerator i Validé og har hatt to andre lederstillinger der. Sannes har hatt og innehar flere styreverv. Nåværende er blant annet styreverv i TDVeen, Aniport og Stavanger Konserthus. I 2013 ble hun utnevnt av regjeringen som medlem i det nasjonale bransjerådet for kulturnæringene.