– Situasjonen i barnehagene i Sola er krevende nå. Mange av våre dyktige ansatte kan ikke møte på jobb. Enten fordi de selv er syke, eller fordi de har syke barn. Hvis fraværet øker ytterligere, kan det bli utfordrende å gi et forsvarlig barnehagetilbud, sier barnehagesjef Tove Valdeland til kommunens nettsider.

I forrige uke gjorde fraværssituasjonen at 4 barnehager måtte ha reduserte åpningstider. Foresatte må være forberedt på at fraværssituasjonen i barnehagene i Sola kan gjøre at åpningstidene blir endret de neste ukene. I verste fall kan det bli aktuelt å midlertidig stenge enkelte barnehageavdelinger, skriver kommunen.

– Jeg vet at situasjonen også er krevende for mange foreldre når det er så mye smitte og sykdom i samfunnet som nå. Men barnehagene våre skal drives forsvarlig, både når det gjelder barns utvikling, lek og læring, og også de ansattes helse, miljø og sikkerhet, sier barnehagesjefen.

Oppfordringer til foresatte

Kommunen har noen oppfordringer til foresatte, for at barnehage skal sikre en så normal drift som mulig:

  • Kommunen ber barn som har testet positivt om å ikke møte i barnehagen med symptomer. Symptomene kan være beskjedne. De ber om at barnet holdes hjemme fra barnehagen for å se an situasjonen i minst ett døgn etter barnet har testet positivt. De kan komme tilbake til barnehagen når formen er fin og de har vært feberfrie i 24 timer.
  • Har du som foresatt nylig testet positivt på korona? Da ber kommunen om at andre henter og leverer i barnehagen i fire dager etter foresatt fikk de første symptomene. Dette er i tråd med de nasjonale anbefalingene om at voksne skal være hjemme i fire døgn fra sykdomsstart.
  • Ved større smitteutbrudd, eller i svært krevende bemanningssituasjoner, må foresatte være forberedt på at barnehageavdelinger i noen dager kanskje må holde stengt, eller bli slått sammen. For å sikre forsvarlig drift og tilbud kan åpningstidene bli begrenset. Skulle barnehageavdelinger holde stengt noen dager, vil kommunen i dialog med de foresatte, finne løsninger for tilbudet til barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner.