Silje Hegerland er avdelingsleder for Rask Psykisk helsehjelp i Sola kommune, et lavterskeltilbud fra 16 år og oppover. Tilbudet er gratis og du kan få hjelp dersom du opplever milde til moderate symptomer på angst eller depresjon, stress, belastninger, begynnende rusproblemer eller søvnvansker. Hun forteller at hun har et brennende engasjement for psykisk helse og tiltak i tidlige faser.

– Jeg var bekymret for unge før pandemien, og jeg er ikke mindre bekymret nå.

Rask Psykisk helsehjelp er et tilbud for dem over 16 år, og pågangen har vært stor. Hegerland forteller at rundt 82 prosent av dem som mottar terapi her opplever sterkt reduserte symptomer etter endt behandling, noe som er svært positivt.

Ventetiden for oppstart hos Rask psykisk helsehjelp er gjennomsnittlig seks dager.

Bør være et tilbud etter skoletid

Høyre-gruppeleder Janne Stangeland Rege savner noe mer for aldersgruppen 12-16 år. Silje Fjærtoft Hegerland poengterer at denne aldersgruppen er utenfor hennes virksomhet. Hun mener likevel at Stangeland Rege sitt innspill er en god tanke som må spilles inn til de rette instansene.

– Jeg er opptatt av at tilbudene som gis til unge helst også bør ha et alternativ på ettermiddag eller kveld, og ikke bare på dagtid. Det kan være vanskelig å komme fra skolen, og det kan også føles ubehagelig når medelever gjerne lurer på hvorfor en gikk fra timen den dagen, sier hun.

Hennes innspill er at eventuelle videre tilbud rettet mot ungdom kan legge til rette for å være der de er, ikke nødvendigvis på "formelle» steder, som offentlige kontorer.

– Det kan gjerne være noe i forlengelsen av de allerede gode og etablerte tilbudene vi har for alle aldersgrupper i kommunen, men vi må også tenke nytt. Det er viktig at inntakskriteriene ikke blir så snevre at for mange faller utenom, oppfordrer hun.

Vil være synlige

Hun bemerker at det også er viktig at ungdom og foresatte kjenner til de ulike tilbudene vi har i Sola kommune.

– Her har vi hatt gode diskusjoner med Ungdomsrådet i Sola, som forteller om positive erfaringer fra Bergen kommune. De har ansatt ungdom for å spre synligheten og informasjon på sosiale medier. Det synes jeg er målrettet og veldig spennende, sier hun.

Denne uken var Høyre-leder Erna Solberg på turné i stavangerregionen. Sola Høyre inviterte henne på lunsj på Lura turistheim, og der ba de Silje Hegerland om å komme for å diskutere psykisk helsetilbud for barn og ungdom.

– Jeg støtter absolutt et slikt tilbud. Undersøkelser har også vist hvor viktig det er å få hjelp så tidlig som mulig, bemerker Erna Solberg.

– Bør være et lavterskeltilbud

Hun forteller at det finnes tilbud andre steder i landet som kan være til inspirasjon, blant annet i Tønsberg og Mandal.

– Kommunen kan lage et tilbud, men kommunen kan også be frivillige organisasjoner lage et tilbud. Det viktigste er at det blir et lavterskeltilbud, sier Høyre-lederen.

Janne Stangeland Rege mener det er stort behov for et ressursteam for dem som er under 16 år, ned til 12 år.

– Psykisk helse blant unge må være en stor prioritet. Det er ikke så lenge siden vi kom med en interpellasjon i kommunestyret om å satse enda mer på tidlig hjelp for unge som får spiseforstyrrelser. Her er det en enorm økning, og det gjelder barn ned i 11-12 årsalderen. Denne interpellasjonen fikk vi enormt mange henvendelser på fra folk, og det viser at dette er en av mange saker som må prioriteres, sier hun.