Høyre vil ha fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenestene i Sola: Valgfrihet og mangfold gir bedre tjenester til brukere og pasienter

Sola Høyre mener regjeringens nye godkjenningsmodell for fritt brukervalg bør innføres i Sola.