Høyre vil ha fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenestene – fikk ikke ja på stedet

– Det vil komme en politisk sak til utvalg for levekår om forslaget fra regjeringen, og da vil vi ta stilling til det, sier ordfører Tom Henning Slethei.