Holder Randaberg utenfor styring med regionalt næringssamarbeid. Sola, Stavanger og Sandnes skal lede arbeidet alene

Sola vil ha med Randaberg i et nytt regionalt næringssamarbeid, Sandnes vil ha med jærkommunene og Stavanger mener det blir for mange. Dermed blir det Sola, Stavanger og Sandnes som skal sitte i førersetet.