Gau­te re­age­rer på hjem­me­tje­nes­tens jule­budskap til brukerne – eldre får ikke hjelp til å du­sje på tre uker

Gau­te Øl­berg sy­nes det er uver­dig at eld­re ikke skal få hjelp til å du­sje på flere uker, og me­ner hjem­me­tje­nes­ten i Sola må or­ga­ni­se­re seg bedre.