Dropper hjemmebesøk hos eldre mellom 75 og 80 år

Av

– Det er ikke gjennomførbart, sier kommunen.