Vet du hva dette er?

Av

– Det er fundamentet til en antenne for innflygningshjelp til flyplassen.