Siden de ukrainske flyktningene kom til Sola, har vi gjennomført flere kunstrelaterte kurs for dem i våre lokaler i Sola sentrum. Sist ute var en romjulsaktivitet, men denne gang i lokaler på flyktningmottaket på Sola sjø, forteller Svein Reinertsen i Sola Atelier.

Kurset startet tirsdag og gikk hver dag til fredag, lille nyttårsaften. Reinertsen sier han er veldig glad for responsen som de fikk.

– Det ble meget godt mottatt av beboerne, både blant unge og voksne. Flere hadde vært med på lignende kurs i hjemlandet, og var svært glade for å bli med på noe kjent og interessant. Både for en avveksling fra hverdagen og det sosiale fellesskapet.

Tekstilmaling og landskapsbilder

Deltakerne var mellom 10 og 16, både barn, ungdom og mødre. Den yngste var tre år, og da var det trygt at mamma var der. Polske Joanna Vatland fra Sola Atelier var instruktør og kursansvarlig. Medhjelpere var Møyfrid Larsen fra Sola Atelier og Rosa Ottestad fra Det lyse Atelier i Sandnes. For å få fullt utbytte av kurset var det nødvendig med tolker. En av de ukrainske flyktningene, jurist i hjemlandet, tolket de to første dagene, mens Svitlana Haar fra Ukraina, bosatt på Ålgård hadde de to siste dagene.

Deltakerne fikk prøve seg med tekstilmaling på klær, T-skjorter, pennaler og handlenett. Det ble også eksperimentert med acrylpouring, og landskapsmaling. En laget et maleri av huset de måtte flytte fra i Ukraina.

– Godt samarbeid

Reinertsen roser ledelsen og betjeningen ved Sola sjø for å være meget behjelpelige med informasjon og kontakt med beboerne.

– Kjøkkenpersonalet bakte småkaker og serverte kaffe. De viste stor interesse for det som foregikk. Alt i alt en kjærkommen og positiv aktivitet for alle involverte, sier Reinertsen.

Tiltaket ble muliggjort ved hjelp av støtte fra Kulturdepartementets prosjekt Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger, formidlet gjennom Norsk Musikkråd. Sola Atelier har også hatt et samarbeid med fritidsvirksomheten i kommunen som har vært behjelpelige i aktivitetene for de ukrainske flyktningene.