VA-arbeid har pågått en tid på Grannes, og fra midnatt 13. januar blir Grannessletta ved Granneskrossen stengt. Veien vil være stengt til og med 19. januar.

Ifølge Statens vegvesen blir omkjøring skiltet. Busser blir dirigert gjennom arbeidsområdet.

Også deler av Kristine Bonneviesveg er stengt frem til 11. februar. Det skyldes at det jobbes med å lage atkomstvei til det nye sykehuset. Her er det gjennomkjøring via Professor Olav Hanssens veg og Richard Johnsens gate.