Her er kommunens prioriteringer for hvilke idrettsanlegg og nærmiljøanlegg som får utbetalt spillemidler

Sola Arena fikk i år utbetalt mest og er blitt prioritert av Fylkeskommunen for utbetaling av spillemidler. Dermed er det blitt kø av idrettsprosjekt som står for tur.