Her er alle nye boliger som er til salgs i Sola. De fleste ligger på Jåsund og Skadberg, og de billigste koster 2,4 millioner kroner

118 leiligheter, 30 rekkehus og 21 eneboliger er nyoppført, eller under bygging og til salgs i Sola. Her er hele oversikten.