Gå til sidens hovedinnhold

– Heltid gir økt effektivitet fordi det gir engasjerte og involverte medarbeidere som har eierskap til arbeidsplassen

Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi vil sette av en million kroner, og vi vil sette ned en ressurs-gruppe som skal jobbe med å få til en heltidskultur i Sola kommune, sier Ap-politiker Hilde Skadberg Løland i dette leserbrevet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

LESERBREV: Arbeiderpartiet i posisjon vil jobbe for en heltidskultur i Sola kommune. Vi vil sette av en million kroner, og vi vil sette ned en ressurs-gruppe som skal jobbe med temaet.

Høyeste andel deltidsstillinger finner vi i helsesektoren med 67 prosent. Ingen som allerede jobber deltid skal miste sin stilling, men målet må på sikt være at Sola kommune tilbyr hele og faste stillinger også for ansatte i levekårstjenestene. Redusert stilling skal fortsatt være en mulighet i perioder, f.eks når en har behov for å være hjemme med små barn, men vi ønsker at de ansatte som hovedregel skal ha fulltidsstilling. De kan da velge å jobbe redusert en periode, men gå tilbake i full stilling når de har behov for det.

Heltid gir økt effektivitet fordi det gir engasjerte og involverte medarbeidere som har eierskap til arbeidsplassen. Dette gir et bedre læringsmiljø som legger grunnlag for å bygge fagkompetanse – som i sin tur gjør det lettere å rekruttere og beholde faglig dyktige medarbeidere. Et godt fagmiljø er med på å øke trivselen, og kan gi lavere sykefravær.

Les også

Kommunen skal doble antall heltidsstillinger på fire år: – Men de ansatte skal være trygge på at de fortsatt har rett til å jobbe deltid dersom de ønsker det

Les også

Nesten halvparten av alle ansatte i Sola kommune jobber deltid, og kun en av tre innen helsesektoren har en heltidsstilling

Heltid gir høyere kvalitet på tjenestene ved å sikre kontinuitet. Tjenestemottakerne får mer forutsigbarhet, færre ansikter å forholde seg til og større medvirkning da personalet kjenner deres behov. Dette er trygghetsfremmende.

Mye bruk av deltid innebærer lav lønn og lav pensjon. (Mange minstepensjonister)

Utstrakt bruk av deltid er også lav utnyttelse av arbeidskraft Med stadig flere syke eldre, og en stor varslet sykepleiermangel, vil ikke dette være bærekraftig i fremtiden

Les også

– De ansatte på sykehjemmet må kunne ha en lønn de kan forsørge familien med

Les også

– Kampen mot ufrivillig deltid står i høst

«Shopping» av ekstra-vakter genererer ofte brudd på arbeidsmiljø-loven og stor vaktbelastning, noe som i neste omgang kan resulterer i økt sykefravær.

Ikke minst representerer dette et likestillingsproblem, da det er såkalte kvinnedominerte yrker som har mest deltid.

Heltid kan gi lavere fravær og turnover, og trenger ikke å gi høyere lønnskostnader.

Kommentarer til denne saken